Patrimoni

Talla de St. Esteve s.XIII (Vilella)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Talla de fusta policromada que representa a Sant Esteve, disposat de forma frontal. La policromia és original i en conjunt es troba en un regular estat de conservació.
Estat de conservació:
Regular
Església parroquial de Sant Esteve (Vilella)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Amb alguns afegits del segle XVIII, encara s'identifiquen les estructures originals romàniques.
Estat de conservació:
Runes
El Poble de Vilella
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Borrasser, Sebastià, Sallent, Quimet- Jaume, Artal
Informants:
Família Jordana de Casa Sallent de Vilella
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
el 1845 es diu de Vilella;
"Les Cases de Viliella (Vilella) estón agregades a I' ajuntament de Sarroca, .... i te 3 cases"
(Madoz, 198511, :305)
1381 segons el fogatjament el nucli tenia 5 focs uns 25 habitants
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella.
(Carreras,1908 :1078)

1981 hi havia 1O habitants
2005 ja eren 8 habitants (GEC)
Campana de 1773
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera.
Datació:
1773
Campana de 1826
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Datació:
1826
Estat de conservació:
Bona
Imatge de la Mare de Déu de Sarroca
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XIII
Retaule de St. Feliu
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XV-XVI
Església parroquial de Sant Feliu
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
L'edifici ha experimentat fortes transformacions que l'hi ha donat aquesta imatge defensiva.
Estat de conservació:
Bona