Avellanos

el 1845 en el capítol del "Principado de Cataluña del Diccionario geogrófico-estadístico ...." de Pascual Madoz, aquest, comenta sobre Avellanos:

".... aquest lloc amb ajuntament esta format de 3 caserius: Abellanos, Castellnou de Abellanos y Casas de Vilancós", .....

el primer (Avellanos) s'estén en el pendent d'un alt turó que forma una espècie de fondalada i per tant privada de ventilació, ... Avellanos te 14 cases ... totes de dues alçades, però d'una construcció deficient i poc netes, ... hi ha una església parroquial sota l'advocació de Sant Pere Apostol.... la casa rectoral es troba en elloc de Castellnou, ... l'església d'Avellanos te cementiri ben ventilat i una font d'aigua de bona qualitat i abundant, .... dins d'aquest terme hi ha una ermita dedicada a Sant Joan,.... hi ha un torrent de curs permanent que porta el nom de riu d'Avellanos mentre corre per el terme, .... les seves aigües serveixen per regar alguns prats i hortes i donen moviment a les rodes d'un molí fariner,

(Madoz,l981 :14)
El poble antic
L'any 1378, en el capbreu-llevador de Susterris, aparei entre d'altres, el lloc d'Avellanes. En aquestes dades el poble tenia 4 focs i pertanyia a la baronia d'Erill.
(Boix,1993b :464)
En el s. XVII el lloc d'Avellanes era dels comtes d'Erill, a la sots-vegueria del Pallars.
(Peguera,1701),(Català,1979,v.VI :1297),(Lioret 1995,:216),
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730,per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Avellanes.
(Carreras,1908 :1078)
En el segle XIX Avellanos formava municipi amb Castellnou d'A vellanaos i Vilancós.
(Madoz,1985 I :14), (Bellmunt, 1998 :91)
El1845 el poble tenia 14 cases i 69 persones
(Madoz,19851 :14)
1960 hi havia 69 habitants
1970 en quedaven 17
1981 hi havia 12 habitants
1994 en el poble hi quedaven dues famílies
(Bellmunt,1998 :93)
2005 hi consten 7 habitants
(Viquipèdia)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'any 1378, en el capbreu-llevador de Susterris, aparei entre d'altres, el lloc d'Avellanes. En aquestes dades el poble tenia 4 focs i pertanyia a la baronia d'Erill.
(Boix,1993b :464)
En el s. XVII el lloc d'Avellanes era dels comtes d'Erill, a la sots-vegueria del Pallars.
(Peguera,1701),(Català,1979,v.VI :1297),(Lioret 1995,:216),
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730,per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Avellanes.
(Carreras,1908 :1078)
En el segle XIX Avellanos formava municipi amb Castellnou d'A vellanaos i Vilancós.
(Madoz,1985 I :14), (Bellmunt, 1998 :91)
El1845 el poble tenia 14 cases i 69 persones
(Madoz,19851 :14)
1960 hi havia 69 habitants
1970 en quedaven 17
1981 hi havia 12 habitants
1994 en el poble hi quedaven dues famílies
(Bellmunt,1998 :93)
2005 hi consten 7 habitants
(Viquipèdia)
Llistat de cases
 • Carrera
 • Curreu - Ramon
 • Grabiel
 • Guimó
 • Lluís
 • Marquet
 • Miquel
 • Reguard
 • Ribera
 • Sebastià
 • Teixidor
 • Tonya
 • l'Estudi
Informants
 • Sra. Àngela Farrer Palacin, de Casa Carrera d'Avellanos
 • Sr. Bernat Lanau Farrer, de Casa Carrera d'Avellanes
Referències
(Pes, 1988 :139)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Santa Maria
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIII
Tipologia
Edifici religiós
Talla d'un Sant Crists
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XVII
Tipologia
Edifici religiós
Barana de cor
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIX
Tipologia
Edifici religiós
Renta mans sagristia
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XVII
Tipologia
Edifici religiós
Calaixera sagristia
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIX
Tipologia
Edifici religiós
Pica baptismal
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Llàntia d'oli
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIX
Tipologia
Edifici religiós
Pica d'aigua beneita
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Banc de missa
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Faristol de peu
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Confessionari de banc
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Tovallones d'altar
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Sagrari
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Complements litúrgics
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Biga sabatera
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Creu petita de ferro
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Campanes
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Font nova de Canerill
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Element constructiu de serveis
Ermita de Sant Joan de la Riberola
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Campana
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós