Mesull

el 1845 en el capítol del "Principado de Cataluña del Diccionario geogrófico-estadístico..." de P. Madoz comenta sobre el Mesull

"..... és una caseria o barri que es trova a _ d'hora de Manyanet ...... te 5 miserables cabanes ...."

(Madoz,l98511 :120)
El poble
L'any 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 7 focs
El 1970 hi havia 9 habitants
El 1981 ja eren domés 4 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi havia 4 habitants censats
(Lloret,1995 :215)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'any 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 7 focs
El 1970 hi havia 9 habitants
El 1981 ja eren domés 4 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi havia 4 habitants censats
(Lloret,1995 :215)
Llistat de cases
  • Cosó
  • Gaspart
  • Girvàs
  • Joanot
  • Peranero
  • Sarais
  • Bringué
Informants
  • Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manvanet
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Casa Joanot
Aquest casal malauradament molt malmès, conserva en el seu interior gran part de les estructures dels segles XVI i XVII.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquest casal malauradament molt malmès, conserva en el seu interior gran part de les estructures dels segles XVI i XVII.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Casa Peranera
La distribució interior d'aquest habitatge s'ha mantingut amb les mateixes característiques i els mateixos materials de l'època baix medieval
Més informació
Element patrimonial
Descripció
La distribució interior d'aquest habitatge s'ha mantingut amb les mateixes característiques i els mateixos materials de l'època baix medieval
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Església parroquial de St. Esteve
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós