Itineraris

El 1845 en el capítol del "Principado de Cataluña del Diccionario geogrófico-estadístico ...." de P. Madoz, sempre que comenta els camins que hi ha en aquesta regió dels valls del Bosla- Manyanet, diu:
" ..... los caminos conducen de pueblo ó pueblo, y son de herradura y ma/os ...... "
Sembla que l'únic camí prou important és el que passava per sota del nucli de Sarroca de Bellera i el descriu de la següent manera:
"..... camino que va de Ja Pobla de Segur al Puente de Suert y Valle de Bohí, de herradura y molo..."
(Madoz,198511 :305)
Aquest és, actualment, l'eix principal de comunicació de la zona; la carretera comarcal C-144 del Pont de Suert a la Pobla de Segur i que precisament no es va obrir al trànsit rodat fins l'any 1933.
(Lloret,1995 :214)
El 1908 en Ceferí Rocafort comenta:
"...un dels camins importants és el que puja des de les Iglésies cap el Coll de Sas i el Port d'Erta fins a Taül, es pot fer amb 5 hores i és el camí més directe a Ja Vall de Boí, però molt poc recomanable... és preferible el que per Manyanet va a guanyar el Port de Ginebre/I, enforcant després amb el abans esmentat...
(Rocafort, 1908-1918 :786)
L'any 1948 en Ramon Violant i Simorra comenta en els seus treballs sobre la transhumància en el Pirineu:
"..... els ramats de la vall del Bosía, Flamisell i Ribera de Sort pujen a la muntanya a primers de juliol i per Sant Miquel de setembre abandonen les pastures d'estiu i passant de llarg per la comarca, van fins a les pastures d'hivern de la part baixa de Lleida. ......"
El camí ramader més utilitzat des de temps antics a les Valls del Bosía­ Manyanet era el que travessava els dos termes de llevant a ponent:
" .... puja fins el Coll de la Creu de Perves ( 1 .286 m) a la partiód'aigües de la Ribagorça i el Pallars, i segueix la cresta de laserra fins arribar a Prat de l'Hort, típic pla del Batlliu de Sas, on hi fan parada tots el remats transhumants que pugen i baixen per aquestes cabaneres".
"Del Prat de l'Hort, prop de Sentís, es baixa a Les lglésies, (on es travessa el poble per el mig de la plaça) i és aquí on hi fannit; els pastors a I' hostal i el bestiar dorm el Pedregar ( 1), a la riba esquerra del riu Bosia davant mateix del poble, si bé a l'altra costat del riu, tocant del camí de Buira. L'endemà al matí s'enfila per les ribes de Buira cap els Aubancs de Castellvi/1, Crostes, Coll d'Oli ( 1.557 m) i vorejant es remontafins a les Comes d'Aguiró (2.491 m). Des d'aquí es baixa a dormir a Espui ( 1). Al dia següent es baixa a la vall finstravessar el Flamisell per remuntar fins el Coll de Triadó (2.109)
(Violant, 1979d :179),(Violant, 2001 :69 i 75)
Hi ha un altre camí ramader que de I'Avegoda d'Adons baixa cap el Burguet, Senterada i després s'enfila cap a la serra de la Bastida de Bellera, Santa Coloma d'Erdo, Crostes, fins al coll d'Oli.
(Violant, 2001 :76)
  1. Les lglésies, la Mola d'Amunt, Benés, coll de Sas, Sas, St. Quiri, Prat d'Or, Sentís, les lglésies.
  2. Les lglésies, la Mola d'Amunt, Benés, el MesuiL Manyanet, la Mola de Pere, Vilancòs, Avellanos, Castellnou d'Avellanos, Castellvell de Bellera, Buira i les lglésies.
  3. De Sarroca de Bellera, Vilella, Erdo, Sta. Coloma d'Erdo, la Bastida de Bellera, el Pont del Diable i els Corralets i Sta. Maria de Bellera.
  4. Buira, Corral de la Solana, Pui de Far, Coll Permir, Font dels Capellans, Crostes, Borda d'Erdo,Sta. Coloma d'Erdo, Coll de Fades, la Bastida de Bellera, Pont del Diable, Els Corralets i l'ermita de Sta. Maria de Bellera.
  5. De Xerallo, ermita i despoblat de Castellgermà i les lglésies.
  6. St. Joan de Riberola, la Mola de Batlle i Castellvell de Bellera.
  7. Sarroca de Bellera, Vilella, Borda de Berta, Erdo, carretera de Pont de Suert, Pont de la Mola, camí Ral de Perves, Borda de Gassol i Sarroca de Bellera.
  8. De Manyanet a la Vall de Boí per el Pas de Llevata. El detall del nrecorregut seria: Manyanet, Borda de Pedrenys, Borda de Llevata, Pas de Llevata, Coll de Ginabrell i Taüll.
  9. De les lglésies a la Vall de Boí per el Port d'Erta. El detall del recorregut seria: les lglésies, Benés, el Coll de Sas, Sas, Erta, Font de la Gralla, Cabana de Corelles, Port d'Erta, Coll de Ginebrell i Taüll.