El projecte

L'any 1993 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/93 Llei del Patrimoni Cultural Català) que regula el tractament, entre altres, dels patrimonis etnològic i mediambiental, i estableix les diferents categories de protecció, crea els registres i catàlegs als que s'han d'inscriure els elements rellevants i exposa el seu coneixement públic i a la vegada clarifica la protecció que s'hi pot fer a través dels instruments administratius corresponents.

Entenem com a patrimoni etnogràfic el que ens definia en Llorenç Prats el 1989, " ... com el conjunt de béns o testimonis culturals, tant els elements materials- objectes domèstics, eines, arquitectura ...... -com els immaterials- creences, gestos, coneixements, els noms de lloc, la parla... que un poble hereta dels seus ascendents i que caracteritzen les seves formes de vida."

Així mateix en el Avantprojecte de Llei de Protecció i Gestió del Paisatge que es va aprovar en el Parlament de Catalunya es defineix com a Protecció del Paisatge Mediambiental"... les accions destinades a conservar i mantenir els trets destacats o característics d'un paisatge, justificats pels seus valors patrimonials, ambientals i econòmics, que provenen de la seva configuració natural i/o intervenció humana."

Amb tot això cal, però, tenir prèviament un ampli coneixement de la valoració patrimonial del municipi i per tant es considera del tot imprescindible la elaboració de l'Inventari del patrimoni etnogràfic i mediambiental del municipi de Sarroca de Bellera