Elements artesanals

Campana de 1786
Més informació
Element patrimonial
Datació:
1786
Rellotge del campanar
Més informació
Element patrimonial
Pany i balda
Més informació
Element patrimonial
Canal de fusta
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
canal de fusta que porta l'aigua de la bassa al rodet
Conjunt de la inst·lació interior del molí
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
On encara si conserven restes de la cabra, tramuja, coroner calaixera, arbre, politja...
Mola volandera (Manyanet)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Reutilitzada com a taula
Pedra amb una creu incisa
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Situada a la vorera del carrer, a fet que aquest element ha donat lloc a nomenar aquest espai public com a Placeta de la Creu
Conjunt de 5 moles reutilitzades com a taula
Més informació
Element patrimonial