Manyanet

el 1845, Pascual Madoz, comenta sobre Manyanet; ".... és un lloc amb ajuntament, ... esta situat en el pendent sud de la muntanya de L/evata, que forma una serralada cap el nord, .... el clima és bastant fred i normalment sa,.... el poble esta format de 18 miserables cabanes, ... hi ha una església i cementiri a dins del poble, els veihs s'abasteixen per beure de les aigües de dos barrancs permanents que separen les cases del Mesu/1 d'aquest poble, ..... en el port d'Erta si troben diferents bordes per tancar-hi el bestiar petit, ... hi ha activitat ramadera i un molí fariner, la producció agrícola és de sègol, patates, llegums i pastures, es crien ovelles, cabres, vaques, eugues, mules, ... hi ha també pesca de truites i caça abundant de llops i cabres selvatges, ... la població és de 47 a' n1mes ..... "
(Madoz,l98511 :120)
Talla de St.Pere
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XVII
Tipologia
Edifici religiós
El poble
El 1187, Guillem de Sas i la seva esposa Sança donen a I' Hospital de Jerusalem dos masos en els llocs de Sas i Manyanet ..."(Català 1979c, :1361) El 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 10 focs (Català,1979c :1361) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Manyanet. (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) El 1831 el lloc de Manyanet, que es troba dins el Corregiment de Talarn, te en aqueslls anys 50 ànimes (habitants) (Rocafort,1908-1918 :788) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referenciat el lloc de Manyanet. (Carreras, 1908 :1078) El 1970 hi havia 25 habitants El 1981 ja eren domés 21 h. El 1991 hi ha censats 16 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment. (Lloret,1995 :215) El 1993 hi havia 1 sol habitant (Viquipèdia)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
El 1187, Guillem de Sas i la seva esposa Sança donen a I' Hospital de Jerusalem dos masos en els llocs de Sas i Manyanet ..."(Català 1979c, :1361) El 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 10 focs (Català,1979c :1361) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Manyanet. (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) El 1831 el lloc de Manyanet, que es troba dins el Corregiment de Talarn, te en aqueslls anys 50 ànimes (habitants) (Rocafort,1908-1918 :788) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referenciat el lloc de Manyanet. (Carreras, 1908 :1078) El 1970 hi havia 25 habitants El 1981 ja eren domés 21 h. El 1991 hi ha censats 16 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment. (Lloret,1995 :215) El 1993 hi havia 1 sol habitant (Viquipèdia)
Llistat de cases
 • Andreu
 • Aurreli
 • Batista
 • Bordalé
 • Capdelleta
 • Casal
 • Castell
 • Enllarg
 • Gallart
 • Joma
 • Monge
 • Músic
 • Nesa
 • Peregat
 • Perelló
 • Rafel
 • Rectoria
 • Serrado
 • Simon
 • Pep
 • Abadia
 • Jan Roi
 • L'Estudi
Informants
 • Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manyanet
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Casa Monge
Aquest casal conserva en el seu interior estructures antigues.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquest casal conserva en el seu interior estructures antigues.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Casa Simón
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Església parroquial de St. Pere
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Talla d'un Sant Crist en Majestat
avui es troba dipositat en el molí
Més informació
Element patrimonial
Descripció
avui es troba dipositat en el molí
Datació
s.XlII
Tipologia
Edifici religiós
Talla del Nen Jesús
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XVIII
Tipologia
Edifici religiós
Vitrina amb una Dolorosa
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Calaixera de la sagristía
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Frontal d'altar
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XVIII
Tipologia
Edifici religiós
Campanes
Campanes que s'alcen en els quatre finestrals del campanar
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Campanes que s'alcen en els quatre finestrals del campanar
Tipologia
Edifici religiós
Pany i clau del portal de l'església
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Font de Dalt
Més informació
Element patrimonial
Datació
1929-1930
Tipologia
Element constructiu de serveis
Font de Baix
Més informació
Element patrimonial
Datació
1929-1930
Tipologia
Element constructiu de serveis
Mola volandera
Reutilitzada com a taula
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Reutilitzada com a taula
Tipologia
Elements artesanals
Mola volandera
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Mola de Manyanet o de Pere
A sobre la porta d'aquest edifici es conservava, fins no fa gaire temps, una inscripció del s. XVIII.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
A sobre la porta d'aquest edifici es conservava, fins no fa gaire temps, una inscripció del s. XVIII.
Datació
s. XVIII
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Conjunt de la inst·lació interior del molí
On encara si conserven restes de la cabra, tramuja, coroner calaixera, arbre, politja...
Més informació
Element patrimonial
Descripció
On encara si conserven restes de la cabra, tramuja, coroner calaixera, arbre, politja...
Tipologia
Elements artesanals
Mola sotana i voladera
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Canal de fusta
canal de fusta que porta l'aigua de la bassa al rodet
Més informació
Element patrimonial
Descripció
canal de fusta que porta l'aigua de la bassa al rodet
Tipologia
Elements artesanals
Cabana del vaquer de Llevata
Aquesta singular cabana encara avui es conserva, però molt malmesa.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquesta singular cabana encara avui es conserva, però molt malmesa.
Datació
1903
Tipologia
Conjunt arquitectònic