Les Iglèsies

el1845, P. Madoz comenta sobre les lglésies:
" ...... situat en un terreny muntanyós al peu d'una costa, ventilat de tots els vents, amb un clima fred i propens a "catarros, inflamaciones é hidropesias" produïdes per la molta neu que hi ha a les muntanyes properes i a les sobtades variacions de I' atmosfera, ... 11 cases formen el cos de la població, d'un sol pis, amb una petita plaça i un carrer de traçat irregular, en pendent i mal empedrada, .... hi ha una església (la Degollació de Sant Joan) sufragània a la de Perves, .... el cementiri del costat del poble esta en una bona posició. ..... Els veihs es serveixen per beure i altres usos de l'aigua del riu que passa a poca distància, a la dreta, tocant al poble i passa un altre barranc amb poca aigua, .... a sobre dels dos torrents hi ha dues palanques de fusta d'un sol arc, ... l'aigua (d'un torrent) es fa servir per donar moviment a les rodes d'un molí fariner, a més de treure aigua per dues sèquies per regar algunes terres ..."
(Madoz, 198511 :10-11)
El poble
Es diu que en el segle XVI construïren la Casa Batlle
(Mossèn Batista) (ViquipèdiA)
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de les lglésies.
(Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
El 1845 Pascual Madoz ens diu que el poble te 26 almas (habitants)
(Madoz,1985 11 :11)
El 1970 en el poble hi havia 69 habitants
El1981 eren 33 h.
El 1991 els habitants censats eren 31
(Lloret,1995:215)
El 1993 eren 20 h.
(Bellmunt 1997 :81)
El 2005 tenía 22 habitants
(GEC)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Es diu que en el segle XVI construïren la Casa Batlle
(Mossèn Batista) (ViquipèdiA)
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de les lglésies.
(Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
El 1845 Pascual Madoz ens diu que el poble te 26 almas (habitants)
(Madoz,1985 11 :11)
El 1970 en el poble hi havia 69 habitants
El1981 eren 33 h.
El 1991 els habitants censats eren 31
(Lloret,1995:215)
El 1993 eren 20 h.
(Bellmunt 1997 :81)
El 2005 tenía 22 habitants
(GEC)
Llistat de cases
 • Bepa
 • Farrer
 • Fèlix
 • Gaiot
 • Gironi
 • Lluïsa
 • Moliner (abans Casa de Ferrer)
 • Montargull
 • Mossèn Batista - Batlle
 • Narcís
 • Paquetaire
 • Pastisser
 • Pouet (abans Casa Capdevila)
 • Peraire
 • Perutxo
 • Ribera
 • Tauler
 • Bernat
 • Mateu
 • Buireta -l'Estudi a la planta baixa
 • Sastre
 • Tiroliu
 • Sabater (abans Casa Botella
 • Manel d'Aneto
 • Benito
 • Castarné
 • Pereiret
 • Durra
 • Carrera
 • Bosinet
 • la Caseta
Informants
 • Sra. Solita Bertran Gallart de Casa Moliner de les lglésies
 • Sra. Rosa Vidal Escoli, de Casa Gironi de les lglésies
 • Sra. Pepita Bertran Nus, de Casa Mossèn Batista de les lglésies
 • Sr. Josep Mª Ricou Dureny, de Casa Fèlix de les lglésies
 • Sr. Joan Xampeny Peiret de Casa Farrer de les lglésies
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sant Joan Baptista
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Imatge de Sant Joan
Més informació
Element patrimonial
Datació
XVIII
Tipologia
Edifici religiós
Conjunt arquitectònic de la Casa de Mossèn Batista
En aquest gran conjunt arquitectònic encara es poden identificar estructures antigues del segle XVI.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
En aquest gran conjunt arquitectònic encara es poden identificar estructures antigues del segle XVI.
Datació
XVI
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Casa Gironi
Detall de l'antic empedrat de la sala de l'entrada, amb una disposició dels còdols molt freqüent en els grans casals pirinencs.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Detall de l'antic empedrat de la sala de l'entrada, amb una disposició dels còdols molt freqüent en els grans casals pirinencs.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
L'Estudi
A la planta baixa hihavia la petita sala de l'escola dels infants i al pis de dalt, hi havia hagut, entre d'altres estadants, l'habitatge dels mestres.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
A la planta baixa hihavia la petita sala de l'escola dels infants i al pis de dalt, hi havia hagut, entre d'altres estadants, l'habitatge dels mestres.
Tipologia
Element constructiu de serveis
La mola de Casa Moliner
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
El forn de Casa Moliner
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Elements artesanals
La ferreria Xampeny
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Elements artesanals
Font i abeurador
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Element constructiu de serveis
Capella de St.Roc
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Font d'Escales
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Element constructiu de serveis