Vilella

el 1845 es diu de Sarroca de Bellera: Les Cases de Viliella (Vilella) estón agregades a I' ajuntament de Sarroca, .... i te 3 cases
(Madoz, 198511, :305)
El Poble
el 1845 es diu de Vilella;
"Les Cases de Viliella (Vilella) estón agregades a I' ajuntament de Sarroca, .... i te 3 cases"
(Madoz, 198511, :305)
1381 segons el fogatjament el nucli tenia 5 focs uns 25 habitants
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella.
(Carreras,1908 :1078)

1981 hi havia 1O habitants
2005 ja eren 8 habitants (GEC)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
el 1845 es diu de Vilella;
"Les Cases de Viliella (Vilella) estón agregades a I' ajuntament de Sarroca, .... i te 3 cases"
(Madoz, 198511, :305)
1381 segons el fogatjament el nucli tenia 5 focs uns 25 habitants
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella.
(Carreras,1908 :1078)

1981 hi havia 1O habitants
2005 ja eren 8 habitants (GEC)
Llistat de cases
  • Borrasser
  • Sebastià
  • Sallent
  • Quimet- Jaume
  • Artal
Informants
  • Família Jordana de Casa Sallent de Vilella
Referències
(Pes, 1988 :141)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sant Esteve
Amb alguns afegits del segle XVIII, encara s'identifiquen les estructures originals romàniques.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Amb alguns afegits del segle XVIII, encara s'identifiquen les estructures originals romàniques.
Estat de conservació
Runes
Tipologia
Edifici religiós
Talla de St. Esteve s.XIII
Talla de fusta policromada que representa a Sant Esteve, disposat de forma frontal. La policromia és original i en conjunt es troba en un regular estat de conservació.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Talla de fusta policromada que representa a Sant Esteve, disposat de forma frontal. La policromia és original i en conjunt es troba en un regular estat de conservació.
Estat de conservació
Regular
Tipologia
Edifici religiós