Erdo

el 1845 es diu d'Erdo: "..... el caseriu es del terme jurisdiccional de Santa Coloma .... te 3 cases ... d'un sol pis i de bona construcción ....."
(Madoz,1985 I :489)
El poble
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Erdo. (Carreras,1908 :1078)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Erdo. (Carreras,1908 :1078)
Llistat de cases
  • Hereu d'Erdo
  • Farràs
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sant Julià
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Pintures murals capella lateral. (s. XVIII)
Per l'iconografia representada, aquesta seria la capella del Sant Crist.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Per l'iconografia representada, aquesta seria la capella del Sant Crist.
Tipologia
Edifici religiós