Castellnou d'Avellanos

el1845 en el capítol del "Principado de Cataluña del Diccionario geogrófico-estadístico ...." de Pascual Madoz, aquest comenta sobre Castellnou:

".... te 8 cases, totes elles de dues alçades, però de mala construcción i poc netes, .... te església, casa rectoral i cementiri ben ventilat i una font d'aigua de bona qualitat i abundant ......"

(Madoz, 19851, :14)
El poble
"... al segle XVII el lloc de Castellnou apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera.1701),
(Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Castellnou.
(Carreras,1908 :1078)
El 1787 el poble tenia 88 habitants
(Viquipèdia)
El 1960 hi havia 26 habitants
(Viquipèdia)
El 1981 s'havien reduït a 9 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi ha censats 7 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment.
(Lloret,1995 :215)
El 2005 hi havia censats 6 habitats
(Viquipèdia)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
"... al segle XVII el lloc de Castellnou apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera.1701),
(Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Castellnou.
(Carreras,1908 :1078)
El 1787 el poble tenia 88 habitants
(Viquipèdia)
El 1960 hi havia 26 habitants
(Viquipèdia)
El 1981 s'havien reduït a 9 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi ha censats 7 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment.
(Lloret,1995 :215)
El 2005 hi havia censats 6 habitats
(Viquipèdia)
Llistat de cases
  • Bonet
  • Castell
  • Hereu
  • Jordi
  • Palau
  • Pere Antoni
Informants
  • Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanos
Referències
Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sant Pere
Més informació
Element patrimonial
Estat de conservació
Runes
Tipologia
Edifici religiós
Sagrari
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Confessionari
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Pany i balda
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Elements artesanals