Patrimoni natural-etnogràfic

Bancals de Sistiri a Coll de Sas
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Conjunt de feixes graonades i sostingudes amb parets de pedra seca obrades antigament per el conreu de cereals.
Datació:
Nn la primera meitat del segle XX encara es cultivaven.
Bibliografia:
(Coromines, 1997, Onomasticon .... vol. VII :126)
Estat de conservació:
Regular
Denominació:
Bancals del Sistiri
Propietat:
Comunal
Situació:
A 1460 m d’altitud, en el coster del solà del Coll de Sas
Ús actual:
Erm