La Bastida de Bellera

el 1845 es diu de la Bastida de Bellera: "..... esta situat a dalt d'un turo, amb lliure ventilació i clima propens a inflamacions i catarros bronquials. Te JO cases d'un sol pis, vuit al vol d'una placeta i les altres dues a 1 O passes de distància, .... i una església parroquial dedicada a Sant Sebastià, ... Al NO hi ha fonts, però els veihs s'abasteixen per l'ús domèstic de cisternes i pous que hi ha a les cases, i per abeurar el bestiar aprofiten les aigües d'una bassa que es troba a 6 minuts de la població, .... A la vora del poble i a la seva esquerra, corre un torrent anomenat de Sant Genís, de poc cabdal, però el seu llit és tant fondo que no es pot aprofitar les seves aigües i hi ha a dalt de tot un pont de pedra d'un sol arc, ..... la població és de 6 veihs, 25 ànimes "
(Madoz,1985 I :333)
El poble
relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
 • 1378 ........................................ 3 focs
 • 1381 ........................................ 3 focs
 • 1497 ........................................ 8
 • 1553 ........................................ 9
Bertran, 1987 :138) el 1381 ja consta dins de la baronia deBellera (Lloret 1995,:216) l'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de la Bastida. (Carreras,1908:1032),(Mir, 1989 :23) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de la Bastida. (Carreras,1908 :1078) l 1970 eren 6 habitants el 1994 ja era un poble totalment abandonat
Més informació
Element patrimonial
Descripció
relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
 • 1378 ........................................ 3 focs
 • 1381 ........................................ 3 focs
 • 1497 ........................................ 8
 • 1553 ........................................ 9
Bertran, 1987 :138) el 1381 ja consta dins de la baronia deBellera (Lloret 1995,:216) l'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de la Bastida. (Carreras,1908:1032),(Mir, 1989 :23) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de la Bastida. (Carreras,1908 :1078) l 1970 eren 6 habitants el 1994 ja era un poble totalment abandonat
Llistat de cases
 • Antoni
 • Armengol
 • Casó
 • Casolà
 • Celestina
 • Gepeta
 • Jonico
 • Magí
 • Mateu
 • Pallarès
 • Ricou
 • Artal
 • Jumpere
 • Lluch
 • Mateu
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
capelleta de pilar
Aquesta capelleta es va construir conjuntament amb el mur d'aquest casal. s.XVIII aprox.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquesta capelleta es va construir conjuntament amb el mur d'aquest casal. s.XVIII aprox.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Església parroquial de Sant Sebastià
Era una gran construcció, avui totalment abandonada.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Era una gran construcció, avui totalment abandonada.
Tipologia
Edifici religiós
Despoblat dels Corralets i ermita de la Mare de Bellera
Aquest conjunt de runes són les restes d'un antic poblat medieval del que es poden identificar les restes dels murs dels habitatges que s'alçaven al costat d'una petita esglesiola, avui coneguda com l'ermita de la Mare de Déu de Bellera. Aquest és un conjunt arqueològic, totalment inèdit, i que caldria estudiar amb urgència.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquest conjunt de runes són les restes d'un antic poblat medieval del que es poden identificar les restes dels murs dels habitatges que s'alçaven al costat d'una petita esglesiola, avui coneguda com l'ermita de la Mare de Déu de Bellera. Aquest és un conjunt arqueològic, totalment inèdit, i que caldria estudiar amb urgència.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
El Pont del Diable s. Xl- XlI
Aquesta estructura facilitaria la comunicació entre el despoblat dels Corralets (03.05) i l'antic monestir de Sant Genís (03.07), que s'alça a l'antre banda del torrent.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquesta estructura facilitaria la comunicació entre el despoblat dels Corralets (03.05) i l'antic monestir de Sant Genís (03.07), que s'alça a l'antre banda del torrent.
Tipologia
Element constructiu de serveis
Cenobi de Sant Genís de Bellera
actualment dins del terme de Senterada
Aquest conjunt, conegut també com a les Bordes de Torres, són les restes de l'antic cenobi que ja apereix documentat en el segle IX i que estaria estretament relacionat amb els conjunts propers del Pont del Diable (03.06) i el despoblat medieval dels Corralets (03.05) que s'alcen a l'altra banda del torrent.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
actualment dins del terme de Senterada
Aquest conjunt, conegut també com a les Bordes de Torres, són les restes de l'antic cenobi que ja apereix documentat en el segle IX i que estaria estretament relacionat amb els conjunts propers del Pont del Diable (03.06) i el despoblat medieval dels Corralets (03.05) que s'alcen a l'altra banda del torrent.
Tipologia
Edifici religiós