Buira

el 1845, P. Madoz comenta sobre Buira:
"... situat en un petit turó, ... disfruta d'una bona ventilació i clima saludable, ..... te 3 cases agrupades en ell/oc esmentat, ... amb una església parroquial sota advocació de Sant Corneli Màrtir, .... prop de les 3 cases esmentades que donen nom al poble, brolla una font abundant i de bona qualitat i de la que se'n serveixen els veïns, .... la població és de 28 ànimes "
(Madoz, 1985 I, :378)
El poble
1197- Arnau d'Erill, veient la seva mort propera va fer donació de la vila de Buira al Monestir de Lavaix. (Cartoral de Santa Maria de Lavaix,:68)), (Martínez, 1991, :143)
1204, apareix documentada la vila de Buira
(Puig 11, :139)
s. XIV, a finals d'aquest segle, consta en documents de la baronia d'Erill el lloc de Buira amb 1 foc.
(Lloret,1995 :216)
1393, en un capbreu d'aquest any, consten 9 declarants com a contribuents al castlà de Buira.
(Boix,1993a :463)
El1787 hi ha constància de 12 habitants
El1845 en el poble hi havia 28 ànimes (habitants)
(Madoz,1985 I, :378)
El1970 hi havia en el poble 10 habitants
(ViquipèdiA, Buira)
El1981 eren 6 h.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
1197- Arnau d'Erill, veient la seva mort propera va fer donació de la vila de Buira al Monestir de Lavaix. (Cartoral de Santa Maria de Lavaix,:68)), (Martínez, 1991, :143)
1204, apareix documentada la vila de Buira
(Puig 11, :139)
s. XIV, a finals d'aquest segle, consta en documents de la baronia d'Erill el lloc de Buira amb 1 foc.
(Lloret,1995 :216)
1393, en un capbreu d'aquest any, consten 9 declarants com a contribuents al castlà de Buira.
(Boix,1993a :463)
El1787 hi ha constància de 12 habitants
El1845 en el poble hi havia 28 ànimes (habitants)
(Madoz,1985 I, :378)
El1970 hi havia en el poble 10 habitants
(ViquipèdiA, Buira)
El1981 eren 6 h.
Llistat de cases
  • Llorenç
  • Masover
  • Taroi
Informants
  • Sr. Antoni Palau i família, de Casa Masover de Buira
Referències
(Pes, 1988:140)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sant Corneli. s. XIII
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIII
Tipologia
Edifici religiós
Pica beneitera
Més informació
Element patrimonial
Denominació
s. XIII
Tipologia
Edifici religiós
Campana de 1829
situada a sobre la porxada de l'església
Més informació
Element patrimonial
Descripció
situada a sobre la porxada de l'església
Datació
1829
Tipologia
Edifici religiós