Àmbit de recerca

Mapa del municipi

El municipi actual de Sarroca de Bellera, de 87, 26 km2, és situat al NW del Pallars Jussà. És format pels antics termes de Sarroca de Bellera, pròpiament dit, de 24,82 km2, i el de Benés, de 62,44 km2, agregat al primer el 1972.

El terme es troba entre la zona de transició entre els Pallars i la Ribagorça i limita al NW amb Barruera Alta Ribagorça), a l'E amb la Torre de Capdella i l'enclavament de Larén Senterada) i a I'W amb el Pont de Suert Alta Ribagorça