Benés

el 1845, Pascual Madoz, comenta que Benés forma part del Batlliu de Sas, junt amb el lloc de Sentís. De Benés tant sols diu; te 5 cases de mala fàbrica .....
(Madoz, 19851,: 334)
El poble
El1361, el poble ja surt documentat. (Català 1979a,:1332) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Benés (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) el 1960 tenia 22 habitants el 1980 ja havien baixat a 8 (Viquipèdia) el1991 hi havia 4 habitants censats (Lloret 1995, :215) el 2005 eren 5 habitats (Viquipèdia)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
El1361, el poble ja surt documentat. (Català 1979a,:1332) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Benés (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) el 1960 tenia 22 habitants el 1980 ja havien baixat a 8 (Viquipèdia) el1991 hi havia 4 habitants censats (Lloret 1995, :215) el 2005 eren 5 habitats (Viquipèdia)
Llistat de cases
 • Badia
 • Bonet
 • Castell
 • Dretxó
 • QueI
 • Sastre
 • l'Estudi
 • Corruncui
Informants
 • Sra. Victorina Moyes Ferrer, de Casa Badia de Benés
 • Sra. Dolors Bertran, de Casa Bonet de Benés
 • Família Nadal de Casa Quel de Benés
Referències
(Pes, 1988 :139)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Sta.Coloma
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Talla de Sant Pau
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Confessionari i pica de l'aigua beneita
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Pica baptismal
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
L'antic Estudi
Actualment de propietat privada i recentment restaurat
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Actualment de propietat privada i recentment restaurat
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Pedra amb una creu incisa
Situada a la vorera del carrer, a fet que aquest element ha donat lloc a nomenar aquest espai public com a Placeta de la Creu
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Situada a la vorera del carrer, a fet que aquest element ha donat lloc a nomenar aquest espai public com a Placeta de la Creu
Tipologia
Elements artesanals
Font i safareig
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Element constructiu de serveis