Santa Coloma d'Erdo

el 1845 es diu de Santa Coloma d'Erdo: ".... situat en una plana, tot hi que el terreny és muntanyós, ben ventilat i amb clima saludable. Te 2 cases, .... són d'un sol ( pis i de bona construcció, .... hi ha una font abundant d'aigua ( de bona qualitat, .... l'església (Sant Julià), sufragània de la de la Bastida de Bellera, ... el cementiri bastant apartat de/lloc, esta ben situat ....."
(Madoz,l9851 :459)
El poble
Relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
  • 1378 ........................................ 3 focs
  • 1497 ........................................ 6 focs
  • 1553 ........................................ 5 focs
(Bertran, 1987 :138)
En un procés de bruixeria contra Pere Françoy d'Erinyà de l'any 1574, apareix citat un tal Ciprià Pey del lloc de Santa Coloma de la baronia de Bellera.
(Espada 1999, :97)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sta. Coloma.
(Carreras,1908 :1078)
El1970 el poble tenia 6 habitants
L'any 1967, la casa Pere,que era una de les més fortes de la regió, va tancar definitivament les portes.
(Ros,2001 :405)
El1991 ja estava despoblat del tot.
(Lloret,1995 :215)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Relació de focs que apareixen en el tres fogatges de:
  • 1378 ........................................ 3 focs
  • 1497 ........................................ 6 focs
  • 1553 ........................................ 5 focs
(Bertran, 1987 :138)
En un procés de bruixeria contra Pere Françoy d'Erinyà de l'any 1574, apareix citat un tal Ciprià Pey del lloc de Santa Coloma de la baronia de Bellera.
(Espada 1999, :97)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sta. Coloma.
(Carreras,1908 :1078)
El1970 el poble tenia 6 habitants
L'any 1967, la casa Pere,que era una de les més fortes de la regió, va tancar definitivament les portes.
(Ros,2001 :405)
El1991 ja estava despoblat del tot.
(Lloret,1995 :215)
Llistat de cases
  • Benito
  • Pere
Referències
(Pes, 1988 :141)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Santa Coloma
L'arquitectura d'aquesta construcció és singular, tant per la tipologia dels seus paraments, com per l'estructura del petit campanar, que en un temps no molt reculat va quedar absorbit per l'ampliació del casal veí.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'arquitectura d'aquesta construcció és singular, tant per la tipologia dels seus paraments, com per l'estructura del petit campanar, que en un temps no molt reculat va quedar absorbit per l'ampliació del casal veí.
Datació
s. XV- XVI
Estat de conservació
Runes
Tipologia
Edifici religiós