La Mola d'Amunt

el1845, P. Madoz al parlar sobre el poble de Buira, esmenta breument la Mola d'Amunt dient:
"..... te 3 cases agrupades en ell/oc indicat (es refereix a Buira) i altres dues a mitja hora, ..... dites la "Mola Damunt" l'una i "la granja de Magin de la Bastida", l'altra ....."
(Madoz, 1985 I,:378)
Conjunt de la mola i l'habitatge
El conjunt del casal de la Mola havia estat Casa del Comú o Casa Gran del terme)
(Lloret,1995 :214)
El1991 a la Mola encara hi havia censats 2 habitants
(Lloret,1995 :215)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
El conjunt del casal de la Mola havia estat Casa del Comú o Casa Gran del terme)
(Lloret,1995 :214)
El1991 a la Mola encara hi havia censats 2 habitants
(Lloret,1995 :215)
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Capella de Sant Corneli
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Conjunt de 5 moles reutilitzades com a taula
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Elements artesanals
Mola volandera
Mola voladera, recuperada com element ornamental.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Mola voladera, recuperada com element ornamental.
Tipologia
Conjunt arquitectònic