Objectius i criteris

Creiem que la necessitat d'elaborar un inventari o catàleg del patrimoni etnogràfic i mediambiental del terme municipal de Sarroca de Bellera, s'ha plantejat amb la perspectiva de disposar de una informació bàsica i a la vegada exhaustiva per fer una proposta de planificació de recerca, preservació, difusió i restitució del patrimoni cultural i natural d'un territori de muntanya del nostre país i que encara avui, n'és un gran desconegut.

La recerca s'ha portat a terme en aquesta primera fase en totes les demarcacions dels divuit pobles que avui conformen el terme municipal de Sarroca de Bellera.

Els camps d'estudi han sigut, bàsicament, els antics camins, els pobles , les cases i en especial les persones del país, que són les que m'han fet conèixer i estimar uns indrets excepcionals, a totes elles el més sincer agraïment.

En aquesta primera etapa de treball de camp hem fet un primer recull d'elements i conjunts que creiem que s'han de donar a conèixer per què així és com els podrem preservar del seu oblit per un futur millor.

Es presenta una primera relació dels conjunts i elements estudiats relacionats en un llistat ordenat per pobles i en un segon apartat la presentació es fa en un format gràfic.

La tasca encara no s'acabat, ja que com més ens apropem al saber de la gent del païs, més veiem les nostres mancances.