Sarroca de Bellera

el 1845 es diu de Sarroca de Bellera: "... lloc amb ajuntament al que hi estan agregats els pobles de la Bastida de Bellera, les lglésies i les Cases de Vilella, ..... està situat en un petit pla a sobre d'una roca que s'eixeca a sobre del riu Bellera, .... de bona ventilació, i el clima és propens a inflamacions gàstriques produïdes per aliments dolents. Te 40 cases, presó, escola de primeres lletres on hi van uns 35 nens, .... te església parroquial (Sant Feliu Morfir), ... dins de la població hi ha el cementiri, ... hi ha dues capelles dedicada una a Sant Miquel i l'altre a Sant Marti ..... hi ha també, les restes d'un antic castell a sobre d'una roca, al costat de les cases, a l'esquerra del poble. Hi ha també 2 fonts que donen poca aigua de les que s'abasteixen els veihs i la travessa, en direcció de S a E, un torrent de poca aigua, anomenat de Sarroca de Bellera, i que el creuen dos ponts de pedra d'un sol arc, les seves aigües es fan servir per regar i per moure un molí fariner, agafant-les sota de la població per 3 sèquies, ... Hi ha el camí que va de la Pobla de Segur al Pont de Suert i la Vall de Boí, és de ferradura i dolent. En indústria hi ha 2 telers de roba ordinària i un molí fariner, .... en el comerç hi ha dues tendes d'adrogueria, de gèneres de vestir i quincalleria. En el seu terme hi ha pedreres de calç i mines de guix. La població és de 26 veihs i 162 ànimes."
(Madoz, 198511, :305)
El poble
Relació de focs que apareixen en els fogatges de:
1378 ........................................ 7 focs
1381 ........................................ 7 focs (uns 35 habitants)
1497 ........................................ 14 "
1553 ........................................ 17 "
(Bertran, 1987 :138)
El 1719 el castell va fer una funció defensiva quan les tropes franceses envaïren la comarca des de la Vall d'Aran
(Lloret 1995, :215)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sarroca.
(Carreras,1908 :1 078)
El1788 F. De Zamora, en el seu viatge per aquesta zona diu el següent: " ..... Sarroca de Bellera estó en una situación elevadísima y en lo mas alto de la peña tiene una fortificación inexpugnable. Al pié se posa por un puente de piedra estrecho y ma/o ....."
(Zamora,1973 :206)
A finals del s. XIX hi havia un batà a la vora del molí del poble, més tard, d'aquest indret sen va dir "l'hort del batà".
(Violant, 1979b :58)
L'any 1902 va plegar l'últim teixidor de cànem que es deia ManUel Carles.
(Violant, 1979a :27)
Segons C. Rocafort el 1908 en el poble hi havia Escola Municipal.
(Rocafort,1908-1918 :852)
El 1914 hi havia 73 edificis amb 163 habitants
(ViquipèdiA)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Relació de focs que apareixen en els fogatges de:
1378 ........................................ 7 focs
1381 ........................................ 7 focs (uns 35 habitants)
1497 ........................................ 14 "
1553 ........................................ 17 "
(Bertran, 1987 :138)
El 1719 el castell va fer una funció defensiva quan les tropes franceses envaïren la comarca des de la Vall d'Aran
(Lloret 1995, :215)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Sarroca.
(Carreras,1908 :1 078)
El1788 F. De Zamora, en el seu viatge per aquesta zona diu el següent: " ..... Sarroca de Bellera estó en una situación elevadísima y en lo mas alto de la peña tiene una fortificación inexpugnable. Al pié se posa por un puente de piedra estrecho y ma/o ....."
(Zamora,1973 :206)
A finals del s. XIX hi havia un batà a la vora del molí del poble, més tard, d'aquest indret sen va dir "l'hort del batà".
(Violant, 1979b :58)
L'any 1902 va plegar l'últim teixidor de cànem que es deia ManUel Carles.
(Violant, 1979a :27)
Segons C. Rocafort el 1908 en el poble hi havia Escola Municipal.
(Rocafort,1908-1918 :852)
El 1914 hi havia 73 edificis amb 163 habitants
(ViquipèdiA)
Llistat de cases
 • Barber
 • Caietano
 • Casat
 • Moneia o Cierco
 • Farràs
 • Fuster
 • Gassol
 • Guarda o Lloret
 • Molí
 • Montsió
 • Negreta
 • Pedra
 • Tito
 • Puixanet
 • Traginer
 • Tonet
 • Rufina
 • Servent
 • Forn - Casa del Fèlix
 • Poldo- (avui Laura)
 • Ramon del Fèlix-l'Estanc
 • Jumvilella
 • Estudi
 • Ramis
 • Eloi
 • Sant
 • Peret
 • Serra
 • Potecari
 • Quimet
 • Campaner
 • Berta
 • Noti
 • Jota
Informants
 • Josep Ramon Lloret Loan, de Sarroca de Bellera
 • Josep M. Ricau Durany, de les lglésies
Referències
(Pes, 1988 :139)
Tipologia
Poble
Castell de Bellera
El sector sobirà s'alçava damunt de la gran roca on es recolza el poble actual.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
El sector sobirà s'alçava damunt de la gran roca on es recolza el poble actual.
Datació
Hi ha referències del seole X
Tipologia
Edifici religiós
Església parroquial de Sant Feliu
L'edifici ha experimentat fortes transformacions que l'hi ha donat aquesta imatge defensiva.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'edifici ha experimentat fortes transformacions que l'hi ha donat aquesta imatge defensiva.
Estat de conservació
Bona
Tipologia
Edifici religiós
Retaule de St. Feliu
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XV-XVI
Tipologia
Edifici religiós
Imatge de la Mare de Déu
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIII
Tipologia
Edifici religiós
Campana de 1826
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Datació
1826
Estat de conservació
Bona
Tipologia
Edifici religiós
Campana de 1773
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Campanar de l'església parroquial de Sarroca de Bellera.
Datació
1773
Tipologia
Edifici religiós
rellotge del campanar
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Elements artesanals
Calaixera de la sagristía
Més informació
Element patrimonial
Denominació
s. XVIII
Tipologia
Edifici religiós
Fanal de llauna de processó
Més informació
Element patrimonial
Datació
s. XIX
Campana de 1896
dipositada a la sagristia de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció
dipositada a la sagristia de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Datació
1896
Tipologia
Edifici religiós
Campana 2
dipositada a la sagristia de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció
dipositada a la sagristia de l'església parroquial de Sarroca de Bellera
Font, abeurador i safareig de la plaça
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic
La Fonteta
Situada al costat mateix de la carretera que va a Xerallo
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Situada al costat mateix de la carretera que va a Xerallo
La Roca de Gassol
La tradició diu que aquesta roca te poders fecundants
Més informació
Element patrimonial
Descripció
La tradició diu que aquesta roca te poders fecundants
El Cabanot de la Verge
A sota de la de la Roca de Gassol (a baix a la banda fosca) és on diu la tradició que es va localitzar, miraculosament l'imatge de la Mare de Déu de Sarroca.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
A sota de la de la Roca de Gassol (a baix a la banda fosca) és on diu la tradició que es va localitzar, miraculosament l'imatge de la Mare de Déu de Sarroca.
La mola de Sarroca (fariner)
Aquest gran conjunt va ser enderrocat per complert amb les obres d'ampliació de la carretera del Pont de Suert i l'obertura del túnel de la Mola.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquest gran conjunt va ser enderrocat per complert amb les obres d'ampliació de la carretera del Pont de Suert i l'obertura del túnel de la Mola.
Tipologia
Conjunt arquitectònic
El pont de la Mola
Estructura Baix Medieval recentment restaurada
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Estructura Baix Medieval recentment restaurada
Tipologia
Element constructiu de serveis