Vilancós

el1845 en el capítol del "Principado de Cataluña del Diccionario geogrófico-estadístico ...."de P. Madoz, comenta sobre Vilancòs;

"....... fiene 3 casas, todas de dos altos, pero de mala construcción y poco limpias ...."

(Madoz, 19851, :14)
El poble
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Vilancós
(Carreras, 1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
"... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el dominisenyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera,1701), (Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella. (Carreras,1908 :1078)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Vilancós
(Carreras, 1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
"... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el dominisenyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera,1701), (Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella. (Carreras,1908 :1078)
Llistat de cases
  • Conillaire- Tonya
  • Minguet
  • Sastre
  • Paratge
  • Carxeu
Informants
  • Sra. Aida Montclús Coma, de Casa Sastre de Vilancós
Referències
(Pes, 1988 :141)
Tipologia
Poble
Església parroquial de Santa Barbara
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Campana de Castellvill de Bellera
Aquesta campana es va poder recuperar d'un expoli que s'havia fet a l'església de Castellvill.
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Aquesta campana es va poder recuperar d'un expoli que s'havia fet a l'església de Castellvill.
Tipologia
Edifici religiós