Castellvill de Bellera

el1845, Pascual Madoz en el seu "Diccionario Geogrófico" comenta sobre Castellvill:

"...... situada en el pendent d'una serra que s'allarga a ponent i protegida dels vents de llevant però airejada per tots els demés, el clima fred produeix inflamacions i "catarros". Formen el poble 6 cases d'un pis i dolentes, ... format per un sol carrer, irregular, amb molt pendent i mal empedrat, ...... l'església (Sant Serni) és sufragània de Castellnou, ... el cementiri es troba al costat de les cases, però ben situat i els veins s'abasteixen per a les seves necessitats, de les aigües de una font abundant i de bona qualitat,..... no hi ha escola de "primeras" però els nens assisteixen a la d'Avellanos .... hi ha dos molins fariners, moguts per les aigües del torrent d'Avellanos, ...."

(Madoz, 1985 L :427)
El poble
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Castellvell
(Carreres,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de astellviny.
(Carreres,1908 :1078)
L'any 1787 hi havia 45 habitants
(Vikipedia­ Castellvell)
El 1960 en quedaven 13.
(Vikipedia - Castellvell)
El 1994 estava totalment abandonat.
(Vikipedia­ Castellvell)
Més informació
Element patrimonial
Descripció
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Castellvell
(Carreres,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de astellviny.
(Carreres,1908 :1078)
L'any 1787 hi havia 45 habitants
(Vikipedia­ Castellvell)
El 1960 en quedaven 13.
(Vikipedia - Castellvell)
El 1994 estava totalment abandonat.
(Vikipedia­ Castellvell)
Llistat de cases
  • Baniló
  • Mestret
  • Dominguet
  • Pomer
  • Rollon
Informants
  • Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanes
Referències
(Pes, 1988 :140)
Tipologia
Poble
Casa Batlló
Elements arquitectònics medievals
Més informació
Element patrimonial
Descripció
Elements arquitectònics medievals
Tipologia
Conjunt arquitectònic
Església parroquialde St. Serni o Sadurní
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Pica d'aigua beneita
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
Pica baptismal
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Edifici religiós
La Moleta de Pomer o de Batlló
Més informació
Element patrimonial
Tipologia
Conjunt arquitectònic