De la industrialització al món medieval

Xerallo
Les Iglèsies
No circular
Xerallo, l'ermita i el despoblat de Castellgermà, i les lglésies.
Castellgermà
Xerallo