Patrimoni

El forn de Casa Moliner
Més informació
Element patrimonial
La mola de Casa Moliner
Més informació
Element patrimonial
L'Estudi
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
A la planta baixa hihavia la petita sala de l'escola dels infants i al pis de dalt, hi havia hagut, entre d'altres estadants, l'habitatge dels mestres.
Casa Gironi
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Detall de l'antic empedrat de la sala de l'entrada, amb una disposició dels còdols molt freqüent en els grans casals pirinencs.
Conjunt arquitectònic de la Casa de Mossèn Batista
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
En aquest gran conjunt arquitectònic encara es poden identificar estructures antigues del segle XVI.
Datació:
XVI
Imatge de Sant Joan
Més informació
Element patrimonial
Datació:
XVIII
Església parroquial de Sant Joan Baptista
Més informació
Element patrimonial
El poble de les Iglésies
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Bepa, Farrer, Fèlix, Gaiot, Gironi, Lluïsa, Moliner (abans Casa de Ferrer), Montargull, Mossèn Batista - Batlle, Narcís, Paquetaire, Pastisser, Pouet (abans Casa Capdevila), Peraire, Perutxo, Ribera, Tauler, Bernat, Mateu, Buireta -l'Estudi a la planta baixa, Sastre, Tiroliu, Sabater (abans Casa Botella, Manel d'Aneto, Benito, Castarné, Pereiret, Durra, Carrera, Bosinet, la Caseta
Informants:
Sra. Solita Bertran Gallart de Casa Moliner de les lglésies, Sra. Rosa Vidal Escoli, de Casa Gironi de les lglésies, Sra. Pepita Bertran Nus, de Casa Mossèn Batista de les lglésies, Sr. Josep Mª Ricou Dureny, de Casa Fèlix de les lglésies, Sr. Joan Xampeny Peiret de Casa Farrer de les lglésies
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
Es diu que en el segle XVI construïren la Casa Batlle
(Mossèn Batista) (ViquipèdiA)
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de les lglésies.
(Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
El 1845 Pascual Madoz ens diu que el poble te 26 almas (habitants)
(Madoz,1985 11 :11)
El 1970 en el poble hi havia 69 habitants
El1981 eren 33 h.
El 1991 els habitants censats eren 31
(Lloret,1995:215)
El 1993 eren 20 h.
(Bellmunt 1997 :81)
El 2005 tenía 22 habitants
(GEC)