Patrimoni

El poble de Castellvill de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Baniló, Mestret, Dominguet, Pomer, Rollon
Informants:
Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanes
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Castellvell
(Carreres,1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de astellviny.
(Carreres,1908 :1078)
L'any 1787 hi havia 45 habitants
(Vikipedia­ Castellvell)
El 1960 en quedaven 13.
(Vikipedia - Castellvell)
El 1994 estava totalment abandonat.
(Vikipedia­ Castellvell)
Sagrari
Més informació
Element patrimonial
Confessionari
Més informació
Element patrimonial
Pany i balda
Més informació
Element patrimonial
Església parroquial de Sant Pere
Més informació
Element patrimonial
Estat de conservació:
Runes
El poble de Castellnou d'Avellanos
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Bonet, Castell, Hereu, Jordi, Palau, Pere Antoni
Informants:
Família Castells de Casa Bonet de Castellnou d'Avellanos
Referències:
Pes, 1988 :140)
Descripció:
"... al segle XVII el lloc de Castellnou apareix dins la sots-vegueria de Pallars isota el domini senyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera.1701),
(Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Castellnou.
(Carreras,1908 :1078)
El 1787 el poble tenia 88 habitants
(Viquipèdia)
El 1960 hi havia 26 habitants
(Viquipèdia)
El 1981 s'havien reduït a 9 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi ha censats 7 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment.
(Lloret,1995 :215)
El 2005 hi havia censats 6 habitats
(Viquipèdia)
Campana
Més informació
Element patrimonial
Ermita de Sant Joan de la Riberola
Més informació
Element patrimonial