Patrimoni

Talla d'un Sant Crists
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XVII
Església parroquial de Santa Maria
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XIII
El poble d'Avellanos
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Carrera, Curreu - Ramon, Grabiel, Guimó, Lluís, Marquet, Miquel, Reguard, Ribera, Sebastià, Teixidor, Tonya, l'Estudi
Informants:
Sra. Àngela Farrer Palacin, de Casa Carrera d'Avellanos, Sr. Bernat Lanau Farrer, de Casa Carrera d'Avellanes
Referències:
(Pes, 1988 :139)
Descripció:
L'any 1378, en el capbreu-llevador de Susterris, aparei entre d'altres, el lloc d'Avellanes. En aquestes dades el poble tenia 4 focs i pertanyia a la baronia d'Erill.
(Boix,1993b :464)
En el s. XVII el lloc d'Avellanes era dels comtes d'Erill, a la sots-vegueria del Pallars.
(Peguera,1701),(Català,1979,v.VI :1297),(Lioret 1995,:216),
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730,per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc d'Avellanes.
(Carreras,1908 :1078)
En el segle XIX Avellanos formava municipi amb Castellnou d'A vellanaos i Vilancós.
(Madoz,1985 I :14), (Bellmunt, 1998 :91)
El1845 el poble tenia 14 cases i 69 persones
(Madoz,19851 :14)
1960 hi havia 69 habitants
1970 en quedaven 17
1981 hi havia 12 habitants
1994 en el poble hi quedaven dues famílies
(Bellmunt,1998 :93)
2005 hi consten 7 habitants
(Viquipèdia)
Campana de Castellvill de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Aquesta campana es va poder recuperar d'un expoli que s'havia fet a l'església de Castellvill.
Església parroquial de Santa Barbara
Més informació
Element patrimonial
El poble de Vilancós
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Conillaire- Tonya, Minguet, Sastre, Paratge, Carxeu
Informants:
Sra. Aida Montclús Coma, de Casa Sastre de Vilancós
Referències:
(Pes, 1988 :141)
Descripció:
L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Vilancós
(Carreras, 1908 :1032), (Mir, 1989 :23)
"... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el dominisenyorial dels comtes d'Erill."
(Peguera,1701), (Lloret 1995, :216)
1730, en el mapa de Catalunya editat l'any
1730, per Joseph Aparici, apareix referendat el lloc de Vilella. (Carreras,1908 :1078)
Església parroquial de St. Esteve
Més informació
Element patrimonial
Casa Peranera
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
La distribució interior d'aquest habitatge s'ha mantingut amb les mateixes característiques i els mateixos materials de l'època baix medieval