Patrimoni

Casa Joanot
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Aquest casal malauradament molt malmès, conserva en el seu interior gran part de les estructures dels segles XVI i XVII.
El poble de Mesull
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Cosó, Gaspart, Girvàs, Joanot, Peranero, Sarais, Bringué
Informants:
Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manvanet
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
L'any 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 7 focs
El 1970 hi havia 9 habitants
El 1981 ja eren domés 4 h.
(Viquipèdia)
El 1991 hi havia 4 habitants censats
(Lloret,1995 :215)
Cabana del vaquer de Llevata
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Aquesta singular cabana encara avui es conserva, però molt malmesa.
Datació:
1903
Canal de fusta
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
canal de fusta que porta l'aigua de la bassa al rodet
Mola sotana i voladera
Més informació
Element patrimonial
Conjunt de la inst·lació interior del molí
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
On encara si conserven restes de la cabra, tramuja, coroner calaixera, arbre, politja...
Mola de Manyanet o de Pere
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
A sobre la porta d'aquest edifici es conservava, fins no fa gaire temps, una inscripció del s. XVIII.
Datació:
s. XVIII
Mola volandera (Manyanet)
Més informació
Element patrimonial