Patrimoni

Vitrina amb una Dolorosa
Més informació
Element patrimonial
Talla de St.Pere
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XVII
Talla d'un Sant Crist en Majestat
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
avui es troba dipositat en el molí
Datació:
s.XlII
Església parroquial de St. Pere
Més informació
Element patrimonial
Casa Simón
Més informació
Element patrimonial
Casa Monge
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Aquest casal conserva en el seu interior estructures antigues.
El poble de Manyanet
Més informació
Element patrimonial
Cases:
Andreu, Aurreli, Batista, Bordalé, Capdelleta, Casal, Castell, Enllarg, Gallart, Joma, Monge, Músic, Nesa, Peregat, Perelló, Rafel, Rectoria, Serrado, Simon, Pep, Abadia, Jan Roi, L'Estudi
Informants:
Sr. Josep Carrera Loan, de Casa Monge de Manyanet
Referències:
(Pes, 1988 :140)
Descripció:
El 1187, Guillem de Sas i la seva esposa Sança donen a I' Hospital de Jerusalem dos masos en els llocs de Sas i Manyanet ..."(Català 1979c, :1361) El 1381 era senyoriu dels Erill i tenia 10 focs (Català,1979c :1361) L'any 1604 es va estampar un mapa de Catalunya a Anvers, a la casa del cartògraf Joan Baptista Vrintis, on ja hi apareix el lloc de Manyanet. (Carreras,1908 :1032), (Mir, 1989 :23) "... al segle XVII apareix dins la sots-vegueria de Pallars i sota el domini senyorial dels comtes d'Erill." (Peguera,1701), (Lloret 1995, :216) El 1831 el lloc de Manyanet, que es troba dins el Corregiment de Talarn, te en aqueslls anys 50 ànimes (habitants) (Rocafort,1908-1918 :788) 1730, en el mapa de Catalunya editat l'any 1730, per Joseph Aparici, apareix referenciat el lloc de Manyanet. (Carreras, 1908 :1078) El 1970 hi havia 25 habitants El 1981 ja eren domés 21 h. El 1991 hi ha censats 16 habitants, que no vol dir que hi visquin permanentment. (Lloret,1995 :215) El 1993 hi havia 1 sol habitant (Viquipèdia)
Font i safareig
Més informació
Element patrimonial