Edifici religiós

Campanes
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Campanes que s'alcen en els quatre finestrals del campanar
Frontal d'altar
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XVIII
Calaixera de la sagristía
Més informació
Element patrimonial
Talla del Nen Jesús
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XVIII
Vitrina amb una Dolorosa
Més informació
Element patrimonial
Talla de St.Pere
Més informació
Element patrimonial
Datació:
s. XVII
Talla d'un Sant Crist en Majestat
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
avui es troba dipositat en el molí
Datació:
s.XlII
Església parroquial de St. Pere
Més informació
Element patrimonial