Edifici religiós

Església parroquial de Sant Feliu
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
L'edifici ha experimentat fortes transformacions que l'hi ha donat aquesta imatge defensiva.
Estat de conservació:
Bona
Castell de Bellera
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
El sector sobirà s'alçava damunt de la gran roca on es recolza el poble actual.
Datació:
Hi ha referències del seole X
St. Quiri Sas
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Petit edifici de planta rectangular i absis llis semicircular
Datació:
Construcció d’origen romànic però molt modificada.
Bibliografia:
(Lloret,1995 :216)
Estat de conservació:
Bona
Denominació:
Capella de Sant Quiri
Propietat:
Bisbat
Situació:
Cap damunt del tossal de Sant Quiri, a 1.615,8 m d’altitud.
Ús actual:
Oberta al culte de forma temporal
Església parroquial de St. Miquel (Sas)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Petit edifici de planta rectangular amb dues absidioles laterals a cada costat. El campanar s’alça en el angle sud-est de la nau.
Datació:
L’edifici actual és dels segles XVII – XVIII, obrat sobre estructures més antigues.
Estat de conservació:
Bona
Denominació:
Església parroquial de Sant Miquel
Propietat:
Bisbat
Situació:
Al cap d’amunt del poble
Ús actual:
Oberta al culte de forma temporal