Elements artesanals

La ferreria Xampeny
Més informació
Element patrimonial
El forn de Casa Moliner
Més informació
Element patrimonial
Conjunt de moles (2 a dins)
Més informació
Element patrimonial
Descripció:
Restes del conjunt del mecanisme del molí (moles, tramuja, riscle, cabra... )
Datació:
En el segle XIX ja estava en funcionament
Estat de conservació:
Runes
Denominació:
Moles volandera i sotana.
Propietat:
Privada
Situació:
Interior de l’obrador del molí fariner d’en Fierro.
Ús actual:
En desús